spacer
Pacjenci
Staw biodrowy
        
Polska
Pacjenci
Staw biodrowy   
Staw kolanowy   
Staw ramienny   
Rekrutacja
Inwestorzy
O firmie
Corporate Governance
English Website
Kontakt
ABG II Modular-Neck Stem


Strona główna >> Pacjenci >> Staw biodrowy >> Wymiana stawu biodrowegoWymiana stawu biodrowego

Kto jest kandydatem do zabiegu wszczepienia protezy stawu biodrowego?
W przebiegu choroby zwyrodnieniowej zmiany w obrębie stawu biodrowego najczęściej pojawiają się u ludzi w średnim lub podeszłym wieku. Objawy mogą wahać się od łagodnego dyskomfortu do silnego bólu i unieruchomienia stawu. Głównym celem leczenia zwyrodnienia dotyczącego stawów biodrowych jest złagodzenie dolegliwości bólowych i poprawa zakresu ruchomości stawu. W przypadku, gdy zawiodą zachowawcze metody leczenia, można rozważyć całkowitą wymianę stawu biodrowego.

Chirurg ortopeda, specjalizujący się w leczeniu problemów dotyczący kości i stawów oceni, czy jest Pan(i) kandydatką/kandydatem do leczenie operacyjnego wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego. Chirurg zbierze od Pani/a wywiady, zmierzy zakres ruchomości stawów biodrowych oraz siłę mięśniową, sprawdzi jak Pan/i siada, zgina się, i porusza. Ponadto wykonane zostaną badania radiologiczne, których celem będzie ustalenie nasilenia uszkodzenia w obrębie Pani/a stawów biodrowych. Jeśli zdjęcia radiologiczne wykażą poważne uszkodzenie stawu, a żadna ze stosowanych dotychczas metod leczenia nie przyniosła ulgi, ortopeda może Pani/u zasugerować leczenie operacyjne polegające na wymianie stawu biodrowego.

Całkowita wymiana stawu biodrowego stała się jedną z najlepiej przewidywalnych i niezawodnych dostępnych procedur medycznych. Całkowita wymiana stawu biodrowego zmieniła życie wielu pacjentów, stwarzając im możliwość ponownego powrotu do aktywnego życia bez odczuwania bólu.

Staw biodrowy po operacji założenia endoprotezy
Całkowita wymiana stawu biodrowego jest zabiegiem operacyjnym, którego celem jest zastąpienie zniszczonego, najczęściej na skutek procesu zapalnego, stawu. Staw biodrowy jest stawem panewkowym. Staw zbudowany jest z kulistej głowy kości udowej ściśle dopasowanej do panewki. Budowę stawu przedstawiono na zamieszczonej po lewej stronie rycinie zatytułowanej „prawidłowy staw biodrowy”.

Stykające się powierzchnie obu kości pokryte są gładką substancją chrząstką stawową. Choroba zwyrodnieniowa prowadzi do uszkodzenia chrząstki stawowej i odsłonięcia położonej pod nią kości. Sytuację tę zilustrowano na zamieszczonej po prawej stronie rycinie zatytułowanej „Staw biodrowy zmieniony zwyrodnieniowo”. Choroba zwyrodnieniowa jest przyczyną bólu, deformacji oraz utraty ruchomości.

W trakcie zabiegu całkowitej wymiany stawu biodrowego chirurg ortopeda zastępuje zniszczoną głowę kości udowej metalową lub ceramiczną kulą zamocowaną na trzpieniu, natomiast we wnętrzu panewki umieszcza wykonane z polietylenu (tworzywa sztucznego) lub metalu pokrytego polietylenem gniazdo panewkę. Proteza może być mocowana przy użyciu wypełniacza lub kleju podobnego do cementu stosowanego w stomatologii lub ustabilizowana we właściwej pozycji bez użycia cementu. Wynik operacji całkowitej wymiany stawu biodrowego przedstawiono na rycinie zamieszczonej poniżej.

Wykonując zabieg całkowitej wymiany stawu biodrowego ortopeda ma zamiar osiągnąć cztery zasadnicze cele:

 • Zniesienie bólu
 • Przywrócenie ruchomości
 • Korekcję zniekształceń, przywrócenie długości kończyny oraz zniesienie chromania
 • Osiągnięcie dobrych wyników odległych

Przed operacją całkowitej wymiany stawu biodrowego pacjent może być poddany licznym badaniom i testom, obejmującym między innymi badania radiologiczne, testy laboratoryjne krwi, EKG (elektrokardiograficzne badania czynności bioelektrycznej serca). Pacjent może być przyjęty do szpitala na dzień przed planowaną operacją w celu przeprowadzenia oceny anestezjologicznej i przygotowania do zabiegu. Przed operacją pacjent musi pozostawać na czczo, gdyż zabieg będzie przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym (podpajęczynówkowym) zależnie od preferencji pacjenta/operatora.

Czas pobytu w szpitalu może być różny i wahać się od 3 do 10 dni. Po wypisie ze szpitala konieczne będą codzienne wizyty u fizykoterapeuty rehabilitanta i wykonywanie odpowiednich ćwiczeń. W okresie pooperacyjnym po zabiegu wymiany stawu biodrowego ćwiczenia rehabilitacyjne odgrywają szczególnie ważną rolę. Łagodny powrót do zdrowia w znacznej mierze zależy od przestrzegania przez pacjenta zaleceń obejmujących zestaw odpowiednich ćwiczeń w okresie pooperacyjnym. Zwykle, na początku, pacjent korzysta z kul lub balkonika, a następnie przez kilka kolejnych miesięcy wspomaga się laską.

W okresie pooperacyjnym pacjent uczy się techniki chodzenia, pokonywania schodów, wstawania i siadania na krześle i w pojazdach mechanicznych, jak również siadania i wstawania z toalety.

Na sposób leczenia zarówno w okresie poprzedzającym operację, jak i w okresie pooperacyjnym mogą mieć wpływ liczne, różnorodne czynniki. Proszę omówić z chirurgiem sposób leczenia i zakres ćwiczeń, które będą najwłaściwsze w Pani/a przypadku.

   

  Staw biodrowy
  Budowa i choroby   
  Rozpoznanie   
  Możliwości leczenia   
  Całkowita wymiana stawu   
  Wymiana stawu biodrowego   
  Przed operacją   
  Po operacji   


  Mapa strony
  Kontakt
  Informacje Prawne
  Ochrona danych osobowych
  © Stryker, 2015