spacer
Pacjenci
Staw biodrowy
        
Polska
Pacjenci
Staw biodrowy   
Staw kolanowy   
Staw ramienny   
Rekrutacja
Inwestorzy
O firmie
Corporate Governance
English Website
Kontakt
ABG II Modular-Neck Stem


Strona główna >> Pacjenci >> Staw biodrowy >> Całkowita wymiana stawuCałkowita wymiana stawu

Na czym polega całkowita wymiana stawu?
Całkowita wymiana stawu, czyli wszczepienie kompletnej endoprotezy stawu jest zabiegiem operacyjnym polegającym na usunięciu pewnych fragmentów zmienionego zwyrodnieniowo lub uszkodzonego stawu np. kolanowego lub biodrowego i zastąpieniem ich wykonaną z metalu lub tworzywa sztucznego endoprotezą. Endoproteza, czyli proteza umieszczana wewnątrz organizmu, została skonstruowana w taki sposób, by zapewniała taką samą ruchomość wszczepionego, sztucznego stawu, jaką charakteryzuje się zdrowy, nie zmieniony staw.

Zabiegi całkowitej wymiany stawu kolanowego lub biodrowego przeprowadzane są od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Według dzisiejszych ocen, zabiegi te powodują przywrócenie funkcji w znacznym stopniu oraz redukcję dolegliwości bólowych u 90% do 95% pacjentów. Chociaż przewidywany czas użytkowania endoprotezy trudny jest do ustalenia, to jednak nie jest on nieograniczony. Obecnie pacjenci mogą oczekiwać potencjalnych korzyści wynikających z ciągłego postępu, jaki dokonuje się w dziedzinie endoprotez, dzięki któremu czas funkcjonowania protez stawów biodrowych i kolanowych może ulec dalszemu wydłużeniu.

Najnowsze postępy w dziedzinie całkowitej wymiany stawów
Mimo, iż większość zabiegów wymiany stawu kończy się powodzeniem, po upływie lat dochodzi do obluzowania protezy, która traci stabilność i zachodzi koniczność przeprowadzenia reoperacji (ponownej operacji).

Ten fakt wraz ze wzrostem liczby młodych, bardziej aktywnych pacjentów, u których konieczne jest przeprowadzenie całkowitej wymiany stawu oraz z wydłużeniem czasu życia starszych pacjentów - stanowił wyzwanie dla przemysłu produkującego sprzęt ortopedyczny do podjęcia wysiłków mających na celu wydłużenie czasu funkcjonowania endoprotez przeznaczonych do całkowitej wymiany stawów.

Osiągnięte w ostatnim czasie postępy w zakresie techniki operacyjnej i instrumentarium pomogą osiągnąć sukces w Pani/a przyszłym leczeniu. Wykorzystanie doskonałych materiałów, np. tytanu, protez ceramicznych oraz nowych tworzyw wykorzystywanych do pokrywania powierzchni stawowych stwarza ortopedom możliwość przedłużenia długości czasu użytkowania protez.

 

Staw biodrowy
Budowa i choroby   
Rozpoznanie   
Możliwości leczenia   
Całkowita wymiana stawu   
Wymiana stawu biodrowego   
Przed operacją   
Po operacji   


Mapa strony
Kontakt
Informacje Prawne
Ochrona danych osobowych
© Stryker, 2015