spacer
Pacjenci
Staw kolanowy
        
Polska
Pacjenci
Staw biodrowy   
Staw kolanowy   
Staw ramienny   
Rekrutacja
Inwestorzy
O firmie
Corporate Governance
English Website
Kontakt
ABG II Modular-Neck Stem


Strona główna >> Pacjenci >> Staw kolanowy >> Przed operacjąPrzed operacją

Okres przygotowania do całkowitej wymiany stawu rozpoczyna się kilka tygodni przed wyznaczoną datą operacji. Zwykle pacjentowi proponowane jest:

 • Rozważenie autotransfuzji Aby uniknąć konieczności przetaczania krwi pochodzącej od dawcy, pacjent ma możliwość zdeponowania wcześniej własnej krwi do banku krwiodawstwa. Chociaż w trakcie niektórych zabiegów całkowitej wymiany stawów nie ma wskazań do przetaczania krwi, konieczność taka może zaistnieć zarówno w trackie, jak i po zakończeniu operacji.
 • Rozpoczęcie ćwiczeń pod nadzorem lekarza Ważne jest, by pacjent poddawany leczeniu operacyjnemu znajdował się w możliwie najlepszym stanie ogólnym, gdyż ma to wpływ na poprawę wyników leczenia operacyjnego. Bardzo ważne znaczenie ma zwiększenie siły mięśniowej w obrębie górnej połowy ciała, ze względu na konieczność posługiwania się kulami lub balkonikiem po operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego. Wzmocnienie siły mięśni dolnej części ciała jest również istotne, gdyż zwiększenie siły mięśni kończyn dolnych przed operacją pozwala na skrócenie czasu powrotu do zdrowia po zabiegu .
 • Przeprowadzenie ogólnego badania przedmiotowego Pacjenci, u których rozważane jest przeprowadzenie zabiegu całkowitej wymiany stawu powinni zostać zbadani przez swoich lekarzy pierwszego kontaktu w celu przeprowadzenia oceny ogólnego stanu ich zdrowia oraz wykrycia ewentualnych schorzeń, które mogłyby zaburzyć przebieg operacji lub rekonwalescencji.

 • Przeprowadzenie badania stomatologicznego Mimo, że do zakażeń po operacjach wymiany stawów biodrowych dochodzi dość rzadko, może zdarzyć się, że dojdzie do przedostania się bakterii do krwi krążącej. Z tego względu wszelkie zabiegi stomatologiczne, takie jak np. ekstrakcje zębów powinny zostać przeprowadzone przed operacją wszczepienia endoprotezy stawu.
 • Zaprzestanie przyjmowania niektórych leków Prowadzący Panią/Pana ortopeda może Pani/u doradzić, których z leków dostępnych tak bez recepty, jak i wydawanych z przepisu lekarza nie należy przyjmować przed zabiegiem operacyjnym.

  • Rzucenie palenia tytoniu To pomysł bardzo dobry i zawsze aktualny, ale szczególnie pożądany przed przeprowadzeniem dużego zabiegu operacyjnego, gdyż w takim przypadku rzucenie palenia może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia pooperacyjnych zaburzeń czynności układu oddechowego (płuc) oraz do poprawy gojenia się ran.
  • Zmniejszenie masy ciała (“zrzucenie wagi”) W przypadku pacjentów otyłych zmniejszenie masy ciała pomoże uniknąć nadmiernego przeciążania nowego stawu.
  • Udział w wizycie przedoperacyjnej Ważna okazja do spotkania ze specjalistami w szpitalu umożliwiająca omówienie konkretnego planu postępowania terapeutycznego odnoszącego się do Pani/a osoby, obejmującego znieczulenie, sposoby profilaktyki powikłań, postępowania przeciwbólowego oraz diety.
  • Wykonanie rutynowych badań i testów laboratoryjnych Aby ostatecznie potwierdzić, że może być Pan(i) poddana/y leczeniu operacyjnemu, może być konieczne zlecenie badań krwi, moczu, EKG oraz zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej.
  • Ocena wymagań odnoszących się do opieki pooperacyjnej w warunkach domowych Każdy pacjent poddany operacji całkowitej wymiany stawu w ciągu pierwszych kilku tygodni po operacji potrzebuje pomocy obejmującej między innymi pomoc przy przygotowywaniu posiłków oraz przy przemieszczaniu się.

   

  Staw kolanowy
  Budowa i choroby   
  Rozpoznanie   
  Możliwości leczenia   
  Całkowita wymiana stawu   
  Wymiana stawu kolanowego   
  Przed operacją   
  Po operacji   


  Mapa strony
  Kontakt
  Informacje Prawne
  Ochrona danych osobowych
  © Stryker, 2015